เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
BKK, Thailand
MUSC FILM FASHION TEENAGERS'S LIFE บลอกนี้ภาษาอังกฤษวิบัติ (My English sucks ;)

MY OTHER BLOG

WHO SEE

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553


Forever Young ONGT*


Gib Sleeper 
Nicky
that day it's very fun and พัง hahahaha really miss that day,so happy ;) 


Toaza
wooooooooooo you're talk too much P toa


Ong Blur Blur
what's that shadow behind P Nicky??? woooo let's get high!! ;)


I really like this pic P'Ong  your face very happy and i know why you happy,because P Gib's photos behind you. ;)


this pic you're so sweet,love your smile P Gib ;)
oohh i can remember that day,it's first time to talk with u.nice to meet u all ONGT*

Miss u all ONGT*
Nicky you are really,i never met a cool boy like you,you are the coolest boy.
Ong you always ask me 'Kin yang' it's mean ' Do u eat?' friendly boy
Ong and Gib,your have friendly and beautiful smile both really love you when you smiling ;)
Toa you are really talkative boy,i can remember you talk never stop for 3 hour!!!!
I Miss u always,we miss u always,they miss u always and your friends miss u always.
I made this blog for u all."Forever Young" and " Live Forever" every time I listen these songs I really miss u the lyrics it's like write for u.miss u so bad,but I know you are gone for good place than this dirty world 
Be happy on heaven.
Forever young and you are live forever in my mind.

YOUTH GROUP: Forever Young

Liam Live Forever acoustic